Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2021 Version 3

Dagsorden for generalforsamlingen


1. Valg af dirigent

2. Beretning om GCM´ s virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag (senest 11-6-2021)

4.1 Træningstider på hverdage ændres til 17.00 eller 17.30? 

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer

a. Formanden vælges i lige år for 2 år

b. Kasserer vælges i ulige år for 2 år

c. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år og 2 i lige år

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år

8. Valg af revisor for 1 år

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år

10. Eventuelt - herunder indsættelse af eventuelle udvalg og evt. udnævnelse af årets cyklist

Tilmeldte
20 /100
Tilmeldingsfrist
18.06.2021
Tidspunkt
21.06.2021 kl. 19.00 - 21.06.2021 kl. 22.00
Sted
Kantinen Lynghal
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'